Sprawdzian z twierdzenia Pitagorasa

Przygotuj się hot lesbian porn do sprawdzianu czytając artykuł: ,,twierdzenie Pitagorasa

1. Oblicz długość gay pics przeciwprostokątnej trójkąta wiedząc, że przyprostokątne mają długość 3cm i 4 cm.

2. Oblicz długość hentai porn przyprostokątnej trójkąta wiedząc, że druga przyprostokątna ma długość 6 cm, a przeciwprostokątna tego trójkąta ma 10 cm.

3. Oblicz pole trójkąta prostokątnego wiedząc, że jego podstawa ma długość mobile porn 6 cm, a przeciwprostokątna liczy 10 cm.

Rozwiązałeś? Sprawdź odpowiedzi do sprawdzianu z twierdzenia Pitagorasa