Sprawdzian z twierdzenia Pitagorasa

Przygotuj się do sexy lesbian porn sprawdzianu czytając artykuł: ,,twierdzenie Pitagorasa

1. hentai porn Oblicz długość przeciwprostokątnej trójkąta wiedząc, że przyprostokątne mają długość 3cm i 4 cm.

2. Oblicz długość black girl porn przyprostokątnej trójkąta wiedząc, że druga przyprostokątna ma długość 6 cm, a przeciwprostokątna tego trójkąta ma 10 cm.

3. Oblicz pole trójkąta prostokątnego wiedząc, że jego podstawa ma długość 6 cm, a przeciwprostokątna liczy porno gay 10 cm.

Rozwiązałeś? Sprawdź odpowiedzi do sprawdzianu z twierdzenia Pitagorasa