Sprawdzian z twierdzenia Pitagorasa

Przygotuj się sexy lesbian porn do sprawdzianu czytając artykuł: ,,twierdzenie Pitagorasa

1. Oblicz długość przeciwprostokątnej trójkąta wiedząc, że przyprostokątne mają długość 3cm i 4 hot lesbian porn cm.

2. Oblicz długość przyprostokątnej trójkąta wiedząc, że druga przyprostokątna ma długość 6 cm, a przeciwprostokątna tego trójkąta ma 10 gay pics cm.

3. Oblicz black girl porn pole trójkąta prostokątnego wiedząc, że jego podstawa ma długość 6 cm, a przeciwprostokątna liczy 10 cm.

Rozwiązałeś? Sprawdź odpowiedzi do sprawdzianu z twierdzenia Pitagorasa