Sprawdzian z twierdzenia Pitagorasa

Przygotuj się do sprawdzianu czytając artykuł: mobile porn ,,twierdzenie Pitagorasa

1. Oblicz hentai porn długość przeciwprostokątnej trójkąta wiedząc, że przyprostokątne mają długość 3cm i 4 cm.

2. Oblicz długość przyprostokątnej hot lesbian porn trójkąta wiedząc, że druga przyprostokątna ma długość 6 cm, a przeciwprostokątna tego trójkąta ma 10 cm.

3. Oblicz pole sexy lesbian porn trójkąta prostokątnego wiedząc, że jego podstawa ma długość 6 cm, a przeciwprostokątna liczy 10 cm.

Rozwiązałeś? Sprawdź odpowiedzi do sprawdzianu z twierdzenia Pitagorasa