Sprawdzian z twierdzenia Pitagorasa

Przygotuj się black girl porn do sprawdzianu czytając artykuł: ,,twierdzenie Pitagorasa

1. Obl mobile porn icz długość przeciwprostokątnej trójkąta wiedząc, że przyprostokątne mają długość 3cm i 4 cm.

2. Oblicz długość przyprostokątnej sexy lesbian porn trójkąta wiedząc, że druga przyprostokątna ma długość 6 cm, a przeciwprostokątna tego trójkąta ma 10 cm.

3. Oblicz pole trójkąta hentai porn prostokątnego wiedząc, że jego podstawa ma długość 6 cm, a przeciwprostokątna liczy 10 cm.

Rozwiązałeś? Sprawdź odpowiedzi do sprawdzianu z twierdzenia Pitagorasa